Algemene voorwaarden

01. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webshop van Studio Asart. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.
Is er door de koper (hierna te noemen: klant) opdracht gegeven aan de verkoper (hierna te noemen Studio Asart) om één of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand). Door het gebruik van de internetsite van Studio Asart en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de internetsite.

02. Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s (€), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. Alle prijzen zijn inclusief BTW, en exclusief verzendkosten.

03. Betaling
Bij bestellingen via de internetsite van Studio Asart geschiedt betaling d.m.v. via IDEAL of vooruitbetaling.

04. Aflevering/Levertijd
Studio Asart streeft ernaar om binnen 5 werkdagen na binnenkomst van betaling de bestelde artikelen te verzenden. Deze aangegeven verzendtijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Studio Asart is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van verzend/levertijden. Indien een artikel dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per email of telefonisch worden gemeld. De klant is gerechtigd, de aankoop van het niet binnen 14 dagen te leveren artikel, per direct te ontbinden.
Studio Asart zorgt voor bezorging per PostNL, DHL of DPD.
De klant is verplicht de bestelling direct na ontvangst te controleren. Indien de bestelling niet compleet of kapot is dient de klant dit binnen 24 uur na ontvangst van het pakket te melden. De klant dient daarbij een foto te maken met de inhoud van de ontvangen bestelling.

05. Ruilen en Herroepingrecht
Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de klant het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen 14 dagen na verzending van de bestelling in kwestie. Buiten deze termijn kunnen wij geen retour meer aanvaarden. Indien de klant van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Studio Asart zorg voor terugbetaling van de retour gezonden artikelen. Dit gebeurd binnen 14 dagen na ontvangst van deze retourzending.
Het recht van retour zenden is niet van toepassing indien:
-Producten speciaal voor de klant gemaakt zijn
-Producten duidelijk persoonlijk van aard zijn.
- Producten na 14 dagen niet retour gestuurd worden.
- Producten beschadigt zijn door de klant.
- De klant zelf een artikel heeft trachten te herstellen.
- Vermissing van aanhechtingen aan de goederen.
- De goederen zich niet meer in dezelfde, verkoopbare, staat bevinden als
tijdens aflevering.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het retour zenden. Studio Asart gaat er vanuit dat de klant de zending op dezelfde wijze retourneert. Franco retourzendingen of retourzendingen zonder aanmelding worden NIMMER in ontvangst genomen. Onterechte retourzendingen worden weer aan klant teruggezonden onder inhouding
van € 6,95 verzendkosten. Eventuele vermissing van een retourzending valt geheel onder verantwoordelijkheid van de klant.
De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de klant.
Afgeprijsde artikelen kunnen niet worden geruild dan wel teruggenomen worden.

06. Overmacht
In geval van overmacht is Studio Asart niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer ziektes, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niettijdige
levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

07. Voorraad
De voorraad van de webshop wordt zo adequaat mogelijk bijgewerkt. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat het door klant bestelde artikel
niet meer voorradig is, wordt klant door Studio Asart z.s.m. op de hoogte gebracht. Klant heeft recht om de bestelling van het ontbrekende artikel kosteloos te annuleren.
Studio Asart zal binnen 14 dagen (of eerder) het bedrag op rekening van de klant terugstorten.

08. Privacy
De persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Studio Asart. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, maar zullen uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt.

09. Toepasselijk Recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Studio Asart en de klant is Nederlands recht van toepassing, waarin de wet kopen op afstand is opgenomen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2024 Studio Asart | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel